ترجمه‌ی رج ۶ تا ۱۰ (بخش ۱و۲)

مریم سرکار · 17:28 1401/03/10

باغ سوفی

©Dedri Uys 2014.  All Rights Reserved.

این ترجمه با اجازه‌ی کتبی از شخص طراح انجام گرفته است، انتشار عکس‌های وبسایت‌شان هم با رضایت کتبی ایشان صورت گرفته.

خانم ددری آیس درخواست کردند که این موضوع را، در ابتدای هر پست مجددا یادآوری کنم تا برای بافندگان شکی باقی نماند.

 

بخش پیش‌نیاز و لینک دیگر بخش‌های ترجمه

 

 

 

قبلی پست بعدی    ۱۱ تا ۱۵

 

طــراح: دِدری آیس Dedri Uys
ترجمه توسط: مریم سرکار pangaane

 

قدردانی ویژه‌ از کریس سیمون، بابت اجازه‌ی استفاده از طرحش به نام گل‌گلبرگ توری.

© همه‌ی حقوق این دیزاین متعلق به کریس سیمون و دِدری آیس است.

©Chris Simon and Dedri Uys 2014. All Rights Reserved

 

منابـع

Esther Dijkstra from It’s All in a Nutshell

 

حروف اختصاری و نقشه‌خوانی

بافت‌های مورد استفاده، تا رج ۱۵

 

✱ = نشانه‌ی تکرار کردن یک دستورالعمل است
دستوربافت مابین ستاره‌ها رو به تعدادی که گفته می‌شود، تکرارکنید. اصلی‌ترین تکرار رج، دستوری است که مابین دو ستاره است. 

() = نشانه‌ی تکرار کردن یک دستورالعمل است
دستورالعمل داخل پرانتز را، به تعداد دفعاتی که در دستورالعمل ذکر می‌شود تکرار کنید. دستوربافت داخل پرانتز معمولا، کوتاه و کم‌تکرار است.

 

توضیحات مضاعف مترجم:

فض‌خ۲زنج‌ای = فضای‌خالی ۲زنجیره‌ای

جهش (نام و تعداد بافت/بافت‌ها) = رد شدن از بافتهای نام‌برده‌شده در دستورالعمل، بدون اینکه هیچ بافتی روی بافتهای‌مذکور صورت بگیرد.

«» = نکته‌های مترجم

«ممکنه در توضیحات، گاهی‌وقتا از حروف اختصاری استفاده نشه، و نام کامل بافت ذکر بشه. یا فقط قسمتی از نام بافت رو به صورت اختصاری بیان کنم، معنی خاصی پشت این کار نیست و برای تنوع این کار رو کردم. مثلا برای بافت ‹پایه‌کوتاه برجسته از پشت›، به جای استفاده از ‹پ‌کوباپ›، از پ‌کوتاه‌باپ استفاده کنم.»

 

   بافت‌های ویژه   


پیکوت: ۳تازنج بزنید سپس در سومین زنجیره، از سمت قلاب، گره بزنید.


پایه‌های ایستاده: میشه از پایه‌کوتاه ایستاده/ پایه‌متوسط ایستاده و پایه‌بلند ایستاده، که به جای زنجیره‌های آغازین رج استفاده می‌شود.


پ‌ویی: پایه‌ی ویی‌شکل [منظور از ویی حرف انگلیسی V است]. داخل آن بافتی که در دستورالعمل ذکر شده (یک پ‌بل+ ۲تازنج+ یک پ‌بل) ببافید. 

 

بست نامرئی: اگر می‌خواهید از بست نامرئی، به جای گره معمولی در پایان رج استفاده کنید، می‌توانید آموزشش رو در اینجا ببینید

توضیح بست نامرئی به فارسی

 

     دستوربافت     

رج ۶

اگه برای بافت رج شش، از همون رنگ قبلی استفاده می‌کنید، یک گره داخل فض‌خ۲زنج‌ای کناری بزنید. ۵تازنج(= برابر است با یک پ‌بل و یک فض‌خ۲زنج‌ای) سپس یک پ‌بل در فض‌خ۲زنج‌ای. یکی از این دو پایه بلندی که الان بافتید، باید سمت راست و دیگری باید در سمت چپ پ‌بلندباج در رج قبلی باشد {عکس۱}.

 

● اگه از یک رنگ دیگه، برای بافت رج ششم استفاده می‌کنید، در فض‌خ۲زنج‌ای کناری، یک پ‌بلند ایستاده ببافید. ۲زنج سپس یک پ‌بل داخل فض‌خ۲زنج‌ای بعدی. یکی از این دو پایه بلندی که الان بافتید، باید سمت راست و دیگری باید در سمت چپ پ‌بلندباج در رج قبلی باشد {عکس۱}. 

    عکس فارسی 

 

  ۲تا زنج سپس یک پ‌مت در فض‌خ۲زنج‌ای بعدی. (۲تازنج+ یک پ‌کو در فض‌خ۲زنجیره‌ای بعد)دوبارتکرار.

۲تازنجیره بعد یک پ‌متوسط داخل فض‌خ۲زنج‌ای کناری. (۲تازنج+ یک پ‌بلنـد در فض‌خ۲زنج‌ای)دوبار تکرار شود {عکس۲}. ✱ ۴بار دیگه از  تا ✱ را تکرارکنید.

 

در آخر هم، ۲تازنج زده بعد یک پ‌مت داخل فض‌خ۲زنج‌ای بعدی. (۲تا زنج+ یک پ‌کو در فض‌خ۲زنجیره‌ای بعد)دوبارتکرار. ۲تازنج زده سپس یک پ‌متوسط داخل فض‌خ۲زنج‌ای کناری.

۲تا زنجیره زده و رج‌تون رو با یک گره، داخل سومین زنجیره، از ۵ زنجیره‌ی آغازین رج، ببندید. (چنانچه رج را، با پ‌بل ایستاده شروع کردید، گره را در پایه‌بلند بزنید).


پایه‌بلندهای رج‌ششم، باید در سمت راست و چپِ پ‌بلندباج در رج‌پنجم باشند {عکس۲}.

 

 

شمارش بافت‌های رج ششم:

تعداد کل: ۳۶بافت در کل، ۳۶تا فض‌خ۲زنج‌ای {شامل: ۱۲تا پ‌کو، ۱۲تا پ‌مت، ۱۲تا پ‌بل ۳۶تا فض‌خ۲زنج‌ای}

توضیحات عکس: برای درک بهتر از قرارگیری بافت‌ها در رج، در عکس شماره‌ی ۱و۲، رج ششم با رنگ زرد بافته شده


 

رج ۷

اگه این رج رو با همون رنگ قبلی‌تون می‌بافید، یک گره در فض‌خ۲زنج‌ای بزنید. سپس یک زنجیره و ۲تا پ‌کوتاه داخل همین فضای فعلی ببافید.

 

چنانچه می‌خواهید رنگ‌تون عوض کنید، در فض‌خ۲زنج‌ای بعدی، یک پ‌کو ایستاده بافته سپس یک پ‌کو دیگر هم در همون فضا ببافید. 

 

۲تا پ‌کو در فض‌خ۲زنجیره‌ای بعد. ۳تا پ‌کو در فض‌خ۲زنجیره‌ای بعدی. ۲تا پ‌کو در فض‌خ۲زنجیره‌ای کناری، مجددا این کار رو تکرار میکنیم منتها در فض‌خ۲زنجیره‌ای بعدی. سپس ۳تا پ‌کو در فض‌خ۲زنجیره‌ای بعدی✱ ۱۰بار دیگه از ✱ تا ✱ را تکرارکنید. در آخر گره را، در حلقه‌ی/لبه‌ی عقبی نخستین پ‌کوتاه‌رج زده و رج را می‌بندیم.

عکس فارسی: اگه دقت کنید، ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پ‌کو ها رو ترسیم کردم

 

 

شمارش بافت‌های رج هفتم:

تعداد کل: ۸۴تا پ‌کوتاه


 

رج ۸

 

بافت‌های این رج، فقط در حلقه‌ی‌عقبی پ‌کوتاه‌ها، که در رج‌قبل بافتیم صورت می‌گیرد = «بافت فقط در لبه‌ع پ‌کو صورت می‌گیرد».
 

اگه با همون رنگ قبلی‌تون این رج رو می‌بافید، ۲تا زنجیره بزنید. این ۲زنج، به عنوان نخستین پ‌مت رج هشتم حساب میشه (=۲زنج برابر است با یک پ‌متوسط)

 

اگه قصد دارید که تغییر رنگ بدید، در لبه‌ی‌عقبی همون پ‌کوتاهی که در رج‌قبل در اون گره‌زدید، رنگ جدید رو با یک پ‌مت ایستاده، متصل کنید {عکس ۱}.

عکس فارسی

 

در لبه‌ع هر یک از پنج‌بافت بعدی، به ترتیب، یک پ‌مت ببافید. در لبه‌ع بافت‌بعدی اما، ۲تا پ‌مت باید ببافید {عکس۲}. یک پ‌مت در لبه‌ع هر یک از شش‌بافت بعدی، ۲تا پ‌مت هم، در در لبه‌ع بافت‌بعدی✱ ۱۰بار دیگه از ✱ تا ✱ را تکرارکنید. در آخر گره را، در دومین زنجیره‌ی‌آغازین رج (یا روی پ‌مت ایستاده) بزنید.

 

 

شمارش بافت‌های رج هشتم:

تعداد کل: ۹۶تا پ‌مت در لبه‌ی‌عقبی

 

بفرمایید! سخت نبود، مگه نه؟

«لطفا برای قدردانی از زحمات طراح، به سایتشون سر بزنید»

https://lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/sophies-universe-part-1-cal-2015/

 

   آغاز بخش دوم   

 

رج ۹

 اگه رنگ قبلی‌تون رو برای بافت این رج استفاده می‌کنید، ۵زنج بزنید (= برابر است با نخستین پ‌بل رج و ۲تا زنجیره) سپس در همون بافت یک پ‌بل دیگه می‌بافیم.  این اولین پ‌ویی رج‌نهم است. یک زنجیره بزنید.

 

● چنانچه قصد دارید رنگ را تغییر بدهید، در همون بافتی که داخلش گره زدید در رج‌قبلی، یک پ‌بل ایستاده ببافید، ۲تا زنج بزنید و مجددا در همین‌بافت یک پ‌بل دیگه هم ببافید {عکس۱و۲}. این اولین پ‌ویی رج‌نهم است. یک زنجیره بزنید. {عکس۳}

جهش از ۳بافت‌بعدی، یک پ‌ویی در بافت بعد ببافید. یک زنج می‌زنیم {عکس۴}.✱ سپس ۲۲بار دیگه از ✱ تا ✱ را تکرارکنید. در پایان، در سومین زنجیره، از ۵زنج آغازین رج، (یا روی پ‌بل ایستاده) گره بزنید.

 

 

شمارش بافت‌های رج نهم:

تعداد کل: ۲۴تا پ‌ویی، ۲۴تا فض‌خ‌تک‌زنج‌ای که مابین پ‌ویی ها است {شامل ۴۸تا پ‌بل، ۲۴تا فض‌خ‌تک‌زنج‌ای، ۲۴تا فض‌خ۲زنج‌ای}


 

رج ۱۰

نکته: در این رج، بافت‌ها فقط داخل فض‌خ۲زنج‌ای در رج‌قبل بافته‌خواهد شد، یا همون فضای‌خالی مابین ۲لنگه‌ی پایه‌ویی. از روی تمام فض‌خ‌تک‌زنج‌ای رج قبل جهش می‌کنیم.

● اگه با همون رنگ ادامه میدید، داخل فض‌خ۲زنج‌ای کناری گره بزنید. یک زنج و یک پ‌کو داخل همین فضا.

 

● اگه رنگ‌تون رو تغییر میدید، داخل فض‌خ۲زنج‌ای کناری، یک پ‌کو ایستاده ببافید و بدین شکل، نخ جدید رو متصل کنید {عکس۱}.

عکس فارسی

 

۴تا پ‌دو داخل فض‌خ۲زنج‌ای بعدی (عکس۲). پیکوت {عکس۳و۴}. دوباره ۴تا پ‌دو داخل همین فض‌خ۲زنج‌ای ببافید {عکس۵}. یک پ‌کو در فض‌خ۲زنجیره‌ای بعدی {عکس۶}. ۱۱بار دیگه از ✱ تا ✱ را تکرارکنید. در دور آخر ولـی، پ‌کو را نبافید. گره در نخستین پ‌کو رج. محکم کاری کرده و نخ را قطع کنید. ✂️

یه راهنمائی کوچولو: در پایان، نباید بیشتر از ۱۲تا گلبرگ داشته باشید.

 

 

شمارش بافت‌های رج دهم:

تعداد کل: ۱۲تا گلبرگ، ۱۲تا پ‌کو {شامل ۹۶تا پ‌دو، ۱۲تا پ‌کوتاه}

تعداد بافت‌ها در هر گلبرگ: ۸تا پ‌دو، یک پیکوت {و یک پ‌کو مابین گلبرگ‌ها}


 

برای حمایت از طراح به وب‌سایت ایشان سر بزنید.  

https://lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/sophies-universe-cal-2015/sophies-universe-cal-part-2/

 

در قسمت نظرات سوالاتتون رو بپرسید، شاید برای همه مفید باشه، من هم، همینجا پاسخگو خواهم بود ♥️

 

 قبلی پست بعدی    ۱۱ تا ۱۵