ترجمه‌ی رج ۲۱ تا ۲۵ (بخش۳)

مریم سرکار · 15:51 1401/03/18

باغ سوفی

©Dedri Uys 2014.  All Rights Reserved.

این ترجمه با اجازه‌ی کتبی از شخص طراح انجام گرفته است، انتشار عکس‌های وبسایت‌شان هم با رضایت کتبی ایشان صورت گرفته. 

خانم ددری آیس درخواست کردند که این موضوع را، در ابتدای هر پست مجددا یادآوری کنم تا برای بافندگان شکی باقی نماند. 

ماندالابافی

بخش پیش‌نیاز و لینک دیگر بخش‌های ترجمه

 

 

قبلی پست بعدی   ۲۶ تا ۳۰

 

طــراح:دِدری آیسDedri Uys
ترجمه توسط:مریم سرکارpangaane
 

 

قدردانی ویژه‌ از کریس سیمون، بابت اجازه‌ی استفاده از طرحش به نام گل‌گلبرگ توری.

© همه‌ی حقوق این دیزاین متعلق به کریس سیمون و دِدری آیس است.

©Chris Simon and Dedri Uys 2014. All Rights Reserved

 

منابـع

Esther Dijkstra from It’s All in a Nutshell

 

 

    ادامه‌ی دستوربافت     

رج ۲۱

● در صورت عدم تغییر رنگ، ۳زنج(=پ‌بل) سپس یک پ‌بل در بافت‌بعد.

 

در صورت تغییر رنگ، در بافتی که، در رج‌قبل یک گره داخلش زدید، یک پ‌بل ایستاده، ببافید. سپس یک‌ پ‌بل در بافت‌بعد.

 

۲تا پ‌بل در بافت‌بعد، یک پ‌بل در هر یک از ۳بافت‌بعدی. تا اینجا ۷تا پ‌بل بافته‌شده باید داشته‌باشیم که می‌تونید در {عکس۱} ببینید که آخرین پ‌بل کجای کار میافته. پس از آن (۲ زنج+ یک ب‌خوش۳تایی)۳بارتکرارش کنید {عکس۲و۳}. ۲زنج سپس یک پ‌بل در هر یک از ۳بافت‌بعدی {عکس۴}.✱ ۱۱باردیگه از ✱ تا ✱ را تکرارکنید. در دور آخر تکرار، ۲پ‌بل آخـری را نبافید. گره بزنید و رج را ببندید.

 

 

شمارش بافت‌های رج ۲۱: ۱۳۲بافت، ۴۸تا فض‌خ۲زنج‌ای، {۹۶تا پ‌بل، ۳۶تا ب‌خوش}


 

رج ۲۲ 

گلبرگ‌هایی که با بافت‌برجسته ایجاد کردیم و شکل هفت‌هشتی دارند در این رج تکمیل میشن. 

اگه نتیجه‌ی کارتون تا اینجا، دارای چین و چروکه، نگران نباشید. در رج بعد کارتون صاف و صوف میشه.

 

 

در صورت عدم تغییر رنگ، یک زنج و یک پ‌کو در همین بافتی که روش قرار دارید. یک پ‌کو در هر یک از ۲بافت‌بعدی.

 در صورتیکه تغییر رنگ می‌دهید، در همون بافتی که، در رج‌قبل یک گره داخلش زدید، یک پ‌کو ایستاده ببافید. یک پ‌کو در هر یک از ۲بافت‌بعدی ببافید.

 

دور پ‌سوبل‌باج در رج۲۰، که در سمت‌ِچپِ ب‌ذرتی قرار دارد، یک پ‌سوباج ببافید – عکس۱ رو ببینید (اگه چپ‌دست هستید، سمت‌راست ب‌ذرتی قرار داره). پس از آن، دور پ‌سوباج بافته‌شده در رج ۲۰ که در سمت‌ِراستِ ب‌ذرتی قرار دارد، یک پ‌سوبل‌باج می‌بافیم – عکس۲ رو ببینید (اگه چپ‌دست هستید، سمت‌چپ ب‌ذرتی قرار داره). جهش از روی بافت‌بعدی‌در رج۲۱. یک پ‌کوتاه در هر یک از ۳بافت‌بعدی {عکس۳}. (۲تا پ‌کو داخل فض‌خ۲زنج‌ای + یه پ‌کو روی ب‌خوش بعدی) سـه‌بار تکرار کنید. ۲تا پ‌کو داخل آخرین فض‌خ۲زنج‌ای باقی‌مانده {عکس۴}. در هر یک از ۴‌بافت‌بعد، یک پ‌کوتاه ببافید {عکس۵}.✱ ۱۱باردیگه از ✱ تا ✱ را تکرارکنید. در دور آخر تکرار، ۳تا پ‌کو آخر رو نبافید. گره بزنید و رج را ببندید.

 

 

شمارش بافت‌های رج ۲۲: ۲۴۰بافت، {۲۱۶تا پ‌کو، ۲۴تا پ‌سوباج}


 

رج ۲۳

نکته: در این رج، یک پ‌بلندباج،  دور بدنه‌ی هـر۲پایه  سوبل‌باج، [که در رج‌قبل بافتیم] بافته‌میشه. فلش ترسیم شده در عکس۴، روی هر دو پ‌سوبل‌باج را نشون میده، که هیچ بافتی روی آنها انجام نمیشه، بلکه باید دور بدنه‌ی این۲پایه‌ی مشخص‌شده در عکس، پ‌بلندباج رو ببافید.

 

● در صورت عدم تغییر رنگ، ۳زنج(=پ‌بل) سپس در هر یک از ۲بافت‌بعد، یک پ‌بل می‌بافیم.

 

● در صورت تغییر رنگ، در همون بافتی که، در رج‌قبل یک گره داخلش زدید، یک پ‌بل ایستاده ببافید. سپس در هر یک از ۲بافت‌بعد، یک پ‌بل می‌بافیم {عکس۱}.

 

دور بدنه‌ی ۲تاپ‌سوبل‌باج در رج۲۲، یک پ‌بلندباج ببافید {عکس۲و۳}. نکته‌ی ابتدای رج رو بخونید، اگه متوجه نشدید چی‌به‌چی شد. یک پ‌بلند در هر یک از ۱۸پ‌کوتاه بعــدی {عکس۵}. مواظـب باشـید بافت‌بعــدی رو، که چسبیده به پ‌سوبل‌باج، جا نندازید.✱ ۱۱باردیگه از ✱ تا ✱ را تکرارکنید. در دور آخر تکرار، ۳تا پ‌بل آخر رو نبافید. گره بزنید و رج را ببندید.

 

 

شمارش بافت‌های رج ۲۳: ۲۲۸بافت {۲۱۶تا پ‌بل، ۱۲تا پ‌بل‌باج}


 

رج ۲۴

در این رج، بافت‌افزایشی داریم. بدینوسیله که، هم دور بدنه‌ی پایه‌بلندباج، بافت‌جدید بافته خواهدشد، و هم روی آن.

 

● در صورت عدم تغییر رنگ، یک زنج و یک پ‌کو در همین بافتی که روش قرار دارید. یک پ‌کو در بافت‌بعدی.

 

● در صورتیکه تغییر رنگ می‌دهید، در همون بافتی که، در رج‌قبل یک گره داخلش زدید، یک پ‌کو ایستاده ببافید. یک پ‌کو در بافت‌بعدی ببافید.

 

یک پ‌مت در هر یک از ۲بافت‌بعد، دومین پ‌متوسط باید بیافته روی پ‌بلندباج که رج‌قبل بافتیم {عکس۱}. یک پ‌بل‌باج دور بدنه‌ی پایه‌بلندباج که در رج‌قبل بافتیم {عکس۲}. در هر یک از ۲بافت‌بعد یک پ‌مت می‌بافیم {عکس۳}. یک پ‌کو در هر یک از ۱۵بافت‌بعد.✱ ۱۱باردیگه از ✱ تا ✱ را تکرارکنید. در دور آخر تکرار، ۲تا پ‌کو آخر رو نبافید. گره بزنید و رج را ببندید.

 

لطفا دقت‌کنید: فقط برای عکسبرداری و نمایش بهتر بافت‌ها، در عکس‌های زیر، از رنگ زردقناری استفاده کردم. در آخر کار، من برای این رج، از رنگ فیروزه‌ای استفاده کردم.

 

شمارش بافت‌های رج ۲۴: ۲۴۰تا بافت {۱۸۰تا پ‌کو، ۴۸تا پ‌مت، ۱۲تا پ‌بل‌باج}

 


 

رج ۲۵ 

(رج اختیاری) چون بافت‌خرچنگی زیاد محبوب نیست، بافت این رج اختیاریه. من که از بافتنش در هر دیزاینی لذت می‌برم. وقتی این رج رو تکمیل کردید، اگه ماندالای شما چین‌دار شد، نگران نباشید. بعد از سوزن‌کشی کارتون صاف و صوف میشه.

 

مهم نیست این رج رو از کجا شروع کنید. یه پ‌کو ایستاده روی یکی از بافت‌ها ببافید {عکس۱}. چنانچه با این بافت آشنایی ندارید و طرز بافتش رو بلد نیستید، شاید این لینک ویدئوی آموزشی به دردتون بخوره. وقتی رسیدید به انتهای رج، روی همون بافتی که در ابتدای رج یه پ‌کوایستاده بافته‌بودید، یک ب‌خرچ ببافید. لازم نیست هیچ گره‌ای بزنید. محکم‌کاری کنید و نخ رو قطع کنید.

 

 

شمارش بافت‌های رج ۲۵: ۲۴۰تا ب‌خرچ

 

 

چنانچه قصد دارید ماندالا را در همینجا تمام کنید و ادامه ندید، سوزن‌کشی کنید. ولــی چنانچه قصد ادامه دادن و بافتن رج‌های بعدی رو دارید، لزومی نداره که سوزن‌کشی کنید.

بعد از شکل گرفتن مربع، و پایان بافت "باغ سوفی" می‌تونید سوزن‌کشی رو انجام بدید.

 


 

برای حمایت از طراح به وب‌سایت ایشان سر بزنید. 

https://lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/sophies-universe-cal-2015/sophies-universe-cal-part-3/

در قسمت نظرات سوالاتتون رو بپرسید، شاید برای همه مفید باشه، من هم، همینجا پاسخگو خواهم بود ♥️

 

 قبلی پست بعدی    ۲۶ تا ۳۰