ترجمه‌ی رج ۱۶ تا ۲۰ (بخش۳)

مریم سرکار · 18:49 1401/03/14

باغ سوفی

©Dedri Uys 2014.  All Rights Reserved.

این ترجمه با اجازه‌ی کتبی از شخص طراح انجام گرفته است، انتشار عکس‌های وبسایت‌شان هم با رضایت کتبی ایشان صورت گرفته.

خانم ددری آیس درخواست کردند که این موضوع را، در ابتدای هر پست مجددا یادآوری کنم تا برای بافندگان شکی باقی نماند.

 

بخش پیش‌نیاز و لینک دیگر بخش‌های ترجمه

 

قبلی پست بعدی    ۲۱ تا ۲۵

 

طــراح: دِدری آیس Dedri Uys
ترجمه توسط: مریم سرکار pangaane

 

قدردانی ویژه‌ از کریس سیمون، بابت اجازه‌ی استفاده از طرحش به نام گل‌گلبرگ توری.

© همه‌ی حقوق این دیزاین متعلق به کریس سیمون و دِدری آیس است.

©Chris Simon and Dedri Uys 2014. All Rights Reserved

 

منابـع

Esther Dijkstra from It’s All in a Nutshell

 

حروف اختصاری و نقشه‌خوانی

بافت‌های مورد استفاده، تا پایان رج ۲۵

 

✱ = نشانه‌ی تکرار کردن یک دستورالعمل است
دستوربافت مابین ستاره‌ها رو به تعدادی که گفته می‌شود، تکرارکنید. اصلی‌ترین تکرار رج، دستوری است که مابین دو ستاره است. 

() = نشانه‌ی تکرار کردن یک دستورالعمل است
دستورالعمل داخل پرانتز را، به تعداد دفعاتی که در دستورالعمل ذکر می‌شود تکرار کنید. دستوربافت داخل پرانتز معمولا، کوتاه و کم‌تکرار است.

 

توضیحات مضاعف مترجم:

فض‌خ۲زنج‌ای = فضای‌خالی ۲زنجیره‌ای

جهش (نام و تعداد بافت/بافت‌ها) = رد شدن از بافتهای نام‌برده‌شده در دستورالعمل، بدون اینکه هیچ بافتی روی بافتهای‌مذکور صورت بگیرد. 

«» = نکته‌های مترجم

 

   بافت‌های ویژه   


بافت خوشه‌ای / ب‌خوش: برای این بافت ۳تا پ‌بل را به طور نیمه/ناقص می‌بافیم، در آخر ۴ حلقه‌ی روی قلاب را یکی می‌کنیم. آموزش

 

بافت‌خرچنگی/ ب‌خرچ: همون پ‌کوتاهه، منتها به جای بافتنش از راست به چپ، از چـپ به راست می‌بافیمش. آموزش

 

بافت ذرتی/ ب‌ذرتی: ۵تاپ‌بل در یک بافت، ببافید. قلاب رو از بافت خارج کنید «مواظب حلقه‌ی رهاشده باشید، تا بافت‌تون نشکافه». ابتدا قلاب رو داخل اولین‌پ‌بل [از۵تا پ‌بل] کنید، بعد حلقه‌ای رو که رها کرده‌بودید رو، با قلاب بگیرید و از داخل اولین‌پ‌بل عبور دهید. در آخر هم یک زنجیره بزنید. آموزش


پایه‌های ایستاده: میشه از پایه‌کوتاه ایستاده/ پایه‌متوسط ایستاده و پایه‌بلند ایستاده، که به جای زنجیره‌های آغازین رج استفاده می‌شود.

 

بست نامرئی: اگر می‌خواهید از بست نامرئی، به جای گره معمولی در پایان رج استفاده کنید، می‌توانید آموزشش رو در اینجا ببینید

توضیح بست نامرئی به فارسی

 

        دستوربافت        

رج ۱۶

نکته: پ‌متوسطی که داخل پیکوت بافته میشود، باید در دو بافت بافته شود. یعنی قلاب را هم داخل‌پیکوت و هم در چهارمین پ‌کوتاه بافته‌شده در فض‌خ۶زنج‌ای در رج‌قبل، کرده، سپس پ‌مت را می‌بافیم.

عکس فارسی

 

 در صورت عدم تغییر رنگ، با همان رنگ قبل، یک گره در بافت کناری بزنید، تا یک بافت به جلو برویم. پس از آن، ۲تا زنج(=پ‌مت)،  سپس یک پ‌مت در هر یک سه بافت بعدی.


● در صورت تغییر رنگ، روی بافت‌کناری، یک پ‌مت ایستاده می‌بافیم. «منظور، همان بافتِ‌بعدی‌‌ای است که در کنار گره‌پایان‌رج‌قبلی قرار دارد». سپس یک پ‌مت در هر یک سه بافت بعدی. {عکس۱}

 

    عکس فارسی 

 

دانه‌بگیرید(=کاموا را روی قلاب بیاندازید) سپس قلاب را داخل پیکوت و بافت بعدی کنید و یک پ‌متوسط داخل آنها، ببافید - عکس۲ را ببینید. در هر یک پنج بافت بعدی {عکس۳} یک پ‌مت ببافید. یک پ‌دو باج، دور پ‌بل‌باج در رج‌چهارده ببافید {عکس۴}. جهش از روی بافت‌بعدی‌در رج۱۵. ۲تا پ‌مت روی بافت‌بعد {مکان بافت این دو پ‌متوسط، در عکس۵ نشان داده شده و در عکس۶ بافته‌شده‌‌اش را نشان می‌دهد}. یک پ‌دوبل‌باج دور همان پ‌بل‌باج در رج۱۴ {عکس۷} ببافید.جهش از روی بافت‌بعدی در رج‌قبل، سپس یک‌ پ‌مت در هر یک از ۴ بافت‌بعد {عکس۸}.✱ ۱۱بار دیگه از  تا ✱ را تکرارکنید.

 

 

شمارش بافت‌های رج شانزدهم:

تعداد کل: ۱۶۸ بافت {شامل ۱۴۴ پ‌مت، ۲۴تا پ‌دو باج}


رج ۱۷

 

درصورت عدم تغییر رنگ، یه زنج و یک پ‌کو در همین بافتی که روش قراردارید، یه پ‌کوتاه در هر یک از چهار بافت‌بعدی.


در صورت تغییر رنگ، در همون بافتی که گره‌ی پایان‌رج‌قبلی، در اون بافته‌شده، یک پ‌متوسط ببافید.

عکس‌فارسـی

 

دور پیکوت رج‌۱۳ یه پ‌بل برجسته از جلو ببافید، {مکان بافت این پ‌بل‌باج، در عکس۱ با فلش نشان داده شده، و در عکس۲و۳ بافته‌شده‌‌اش را می‌بینید. جهش از روی بافت‌بعدی‌در رج۱۶، سپس در هر یک از شش‌بافت بعد، یک پ‌کو ببافید {عکس۴}. ۲تا پ‌کو در بافت بعد {عکس۵}. یک پ‌کوتاه درهریک‌از ۶بافت‌بعد {عکس۶}. ۱۱باردیگه از ✱ تا ✱ را تکرارکنید. منتها در آخرین دور تکرار، ۵‌پ‌کو آخر را نبافید. گره در نخستین پ‌کو رج.

 

 

شمارش بافت‌های رج هفدهم: ۱۸۰بافت {۱۶۸تاپ‌کو،  ۱۲تا پ‌بل‌باج}


نکته:

در سه‌رج بعد، کارتون ممکنه چین‌دار بشه، نگران نباشید. اگه تعداد بافت‌ها در هر رج، مطابق دستورالعمل باشه، در رج۲۰ و ۲۱ کارتون دوباره صاف میشه.

 

رج ۱۸

زنجیره‌ی آخر بافت ذرتی رو فراموش نکنید. آموزش ویدئویی ب‌ذرت به انگلیسی توسط تامارا

Tamara from Moogly

 

در صورت عدم تغییر رنگ، یک گره در هر یک از سه‌بافت بعد زده تا بدینوسیله ۳بافت به جلو حرکت کنیم. الان شما باید ۲بافت از پ‌بل‌باج در رج‌قبل، فاصله داشته باشید. سپس ۲تا زنجیره زده (=پ‌مت) و یک پ‌مت هم در بافت بعدیِ آن می‌بافیم.


در صورت تغییر رنگ، در پ‌کو دومی، از سمت پ‌بل‌باج در رج‌قبل، یک پ‌مت ایستاده می‌بافیم. یک پ‌مت در بافت بعدی {عکس۱}.


یک ب‌ذرتی در بافت‌بعدی که همان پ‌بل‌باج است، می‌بافیم {عکس۲}. یک پ‌مت در هر یک‌از ۴بافت بعدی بافته‌شود {عکس۳}. یک پ‌دوبل‌باج دور پ‌دو باج در رج۱۶ {عکس۵}. جهش از روی بافت بعد در رج۱۷ {با فلش، در عکس۵ نشون داده‌شده}. یک پ‌مت در هر یک از ۲بافت‌بعد.

 

۲تا پ‌متوسط در بافت‌بعدی.

 

یک پ‌متوسط در هر یک از ۲بافت‌بعد {عکس۶}. یک پ‌دوبل‌باج دور پ‌دو باج در رج۱۶ {عکس۷}. جهش از روی بافت بعد در رج۱۷. یک پ‌مت در هر یک از ۳بافت‌بعدی {عکس۸}✱. ۱۱باردیگه از ✱ تا ✱ را تکرارکنید.
در دور آخر تکرار، ۲پ‌مت آخـری را نبافید. گره بزنید و رج را ببندید.

 

 

شمارش بافت‌های رج هجدهم: ۱۹۲بافت {۱۵۶تا پ‌مت، ۱۲تا ب‌ذرتی، ۲۴تا پ‌دو باج}


 

رج ۱۹

وقتی در رج۱۹ گفته میشه: یک‌پ‌بلند روی ب‌ذرتی ببافید، در کدوم حلقه‌ی‌بافت‌ذرتی، بافت‌موردنظر باید انجام بشه؟ عکس فارسی 

برای بافت سوفی و منحصرا این دیزاین، باید بافت‌موردنظر در رج۱۹ رو، روی نخستین پ‌بل بافته‌شده‌ی آن بافت‌ذرتی، ببافید. نخستین پ‌بل در ب‌ذرتی در سمت‌راست قرار دارد فلش ترسیم شده در عکس ۲ رو ببینید (اگه چپ‌دست هستید در سمت چپه) حواستون جمع باشه، شاید در نگاه اول نمایان نباشه.

فلش در عکس ۱، زنجیره‌یِ بافت‌ذرتی رو نشون میده، که باید از روش جهش کرد و نباید بافتی داخلش صورت‌بگیره.

 

● در صورت عدم تغییر رنگ، یک گره در ب‌ذرتی بزنید و سپس ۳زنج بزنید(=پ‌بل)

در صورت تغییر رنگ، در یکی از بافت‌های‌ذرتی بافته‌شده در رج‌قبل، یک پ‌بل ایستاده ببافید {عکس۲}.

 

یک پ‌بل، در هر یک از ۱۵بافت‌بعدی ببافید. یک پ‌بل در بافت‌بعد ببافید، که میشه روی ب‌ذرتی (طبق توضیحات بالا و عکس‌فارسی بافت‌موردنظر رو ببافید). سپس در هر یک از ۱۵بافت‌بعدی، یک پ‌بل ببافید.✱ ۱۰بار دیگه از ✱ تا ✱ را تکرارکنید. در آخر، گره بزنید و رج را ببندید.

 

اگه به عکس۳ در پایین دقت کنید، می‌بینید که ۲ پایه‌بلند، بافته‌شده و از روی زنجیره‌ی روی ب‌ذرتی، جهش‌شده و هیچ بافتی داخلش انجام نشده.

 

 

شمارش بافت‌های رج نوزدهم:

تعداد کل: ۱۹۲تا پ‌بل 


 

رج ۲۰

● در صورت عدم تغییر رنگ، ۳تا زنجیره‌ زده (=برابر است با یک پ‌بل) سپس در هر یک از ۳بافت‌بعد، یک پ‌بلند ببافید.

 

در صورت تغییر رنگ، روی بافتی که در رج‌قبل یک گره داخلش زده شده، یک پ‌بل ایستاده ببافید. سپس در هر یک از ۳بافت‌بعدی، یک پ‌بل ببافید.

 

یک پ‌سوبل برجسته از جلو، دور پ‌دوبل‌باج در رج۱۷ ببافید {عکس۱}. جهش از روی بافت بعدی در رج۱۹. سپس در هر یک از ۱۰بافت‌بعدی، یک پ‌بلند ببافید {عکس۲}. یک پ‌سو باج، دور پ‌دو باج، در رج۱۷ ببافید {عکس۳}. جهش از روی بافت بعدی در رج۱۹. سپس در هر یک از ۴بافت‌بعدی، یک پ‌بلند ببافید {عکس۴}. اولین پ‌بل، باید روی پ‌بلندی‌که روی ب‌ذرتی بافتیم، بافته‌شود.✱ ۱۱بار دیگه از ✱ تا ✱ را تکرارکنید.

 

عکس‌فارسی

 

در دور آخر تکرار، ۴پ‌بل آخری رو نبافید. در پایان، گره زده و رج را ببندید.

 

 

شمارش بافت‌های رج بیستم:

تعداد کل: ۱۹۲بافت {۱۶۸تا پ‌بل، ۲۴تا پ‌سو باج}


 

برای حمایت از طراح به وب‌سایت ایشان سر بزنید ♥️

https://lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/sophies-universe-cal-2015/sophies-universe-cal-part-3/

 

اگه سوالی، انتقادی، یا پیشنهادی دارید، در قسمت نظرات، بیان کنید. 

 

قبلی پست بعدی    ۲۱ تا ۲۵