ترجمه‌ی رج ۱۱ تا ۱۵ (بخش۲)

مریم سرکار · 05:48 1401/03/13

باغ سوفی

©Dedri Uys 2014.  All Rights Reserved.

این ترجمه با اجازه‌ی کتبی از شخص طراح انجام گرفته است، انتشار عکس‌های وبسایت‌شان هم با رضایت کتبی ایشان صورت گرفته.

خانم ددری آیس درخواست کردند که این موضوع را، در ابتدای هر پست مجددا یادآوری کنم تا برای بافندگان شکی باقی نماند.

 

بخش پیش‌نیاز و لینک دیگر بخش‌های ترجمه

 

 

قبلی پست بعدی    ۱۶ تا ۲۰ 

طــراح: دِدری آیس Dedri Uys
ترجمه توسط: مریم سرکار pangaane

 

        دستوربافت        

 

رج ۱۱

قسمت اختیاری رج: اگه می‌خواید نتیجه‌ی کارتون برجسته به نظر بیاد، می‌تونید بافت‌های این‌رج رو بجای‌اینکه روی‌بافتهای رج‌قبل ببافید، فقط داخل لبه‌ع اونها ببافید. 

روی اولین پ‌دو یکی‌از گلبرگ‌ها در رج‌قبل، یک پ‌مت ایستاده ببافید. بدین صورت نخ‌جدید رو متصل کنید {عکس۱}. 

 

اگه در پیدا کردن بافت‌های بافته‌شده در رج های قبل، مشکل دارید، شاید این لینک به دردتون بخوره، یه آموزش تصویریه که، آناتومی بافت‌پایه رو با انگلیسی توضیح میده. 

عکس فارسی

 

بعد از بافتن پ‌مت آغازین رج، یک پ‌کو در پ‌دو بعدی ببافید {عکس۲}. ۶زنج {عکس۳}. در هفتمین پ‌دوبل گلبرگ، یک پ‌کوتاه ببافید (عکس۴) و یک پ‌متوسط در آخرین پ‌دو گلبرگ «دقیقا قرینه‌‌ی اون‌ور گلبرگ». روی پ‌کوتاهی که در رج‌قبل، مابین گلبرگ‌ها قرار داشت، یک پ‌بل می‌بافیم {عکس۵}.

در اولین پ‌دو گلبرگ‌بعدی، یک پ‌مت ببافید سپس در پ‌دوبل بعدی آن یک پ‌کوتاه می‌بافیم. ۶زنج. در هفتمین پ‌دوبل گلبرگ، یک پ‌کوتاه ببافید. یک پ‌مت در آخرین پ‌دوبل گلبرگ. یک پ‌بلند روی پ‌کو مابین گلبرگ‌ها ببافید.✱ ۱۰بار دیگه از ✱ تا ✱ را تکرارکنید. گره‌آخر رج را در پ‌متوسط ایستاده‌ی آغازین رج بزنید.

 

 

شمارش بافت‌های رج یازدهم: ۱۲تا پ‌بل، ۲۴تا پ‌مت، ۲۴تا پ‌کو، ۱۲تا فض‌خ۶زنج‌ای.


رج ۱۲

در صورتی که از رنگ قبلی‌تون استفاده می‌کنید، یک زنجیره زده و یک پ‌کو در همین‌بافتی که روش هستید، ببافید، سپس در بافت بعدی، یک پ‌کو ببافید (عکس۱). 

 

اگه برای بافت این رج، تصمیم به تغییر رنگ دارید، با بافت یک پ‌کوتاه ایستاده، [در همون بافتی که داخلش گره زدید در رج‌قبلی] نخ جدید رو متصل می‌کنیم. سپس یک پ‌کو در بافت بعد ببافید.

 

۶تا پ‌کو در فض‌خ۶زنجیره‌ای که در پشت گلبرگ قرار داره {عکس۲}. سپس یک پ‌کو در هر یک از ۵بافت‌بعدی.✱ ۱۰باردیگه از ✱ تا ✱ را تکرارکنید. سپس در آخرین فض‌خ۶زنج‌ای، ۶تا پ‌کو ببافید. بعد، روی هر یک از ۳بافت‌باقیمانده‌ی رج، یه دونه پ‌کو ببافید. در پایان، گره در نخستین پ‌کو رج.

شمارش بافت‌های رج دوازدهم: ۱۳۲تا پ‌کو


رج ۱۳

نکته: اولین پ‌کو در ابتدای هر دوره‌ی‌تکرار، دقیقا میفته روی سومین پ‌کوتاهی که داخل فض‌خ۶زنجیره‌ای بافتیم — عکس۲ رو نگاه کنید. پ‌بلندهای رج‌یـازده، می‌افتند مابین گلبرگ‌های این رج. پ‌بل در عکس فارسی با سوزن مشخص شده.

 

وقتی در دستوربافت گفته‌میشه که:

از روی ۳بافت‌بعدی جهش کنید، حواستون خیلی جمع باشه که فقط ۳تا بافت را نادیده بگیرید، نه کمتر نه بیشتر.

اگه با رنگ قبلی این رج رو می‌بافید، ۴تا زنج زده (=برابر است با نخستین پ‌دوبل رج). سپس ۳تا پ‌دو دیگه هم، همینجا ببافید {عکس۱}.

 

اگه قصد دارید، رنگ‌تون رو تغییر بدید، نخ جدید رو با یک گره متصل کنید به اون بافتی که در رج قبل در اون گره‌آخر رج رو زدید. حالا ۴تا زنجیره بزنید (= پ‌دوبل) و ۳تا پ‌دو دیگه هم در این بافت، ببافید.

 

جهش از روی ۳بافت‌بعدی، یک پ‌کو در بافت بعد، {عکس۲}. 
پ‌کو بعدی باید داخل دوبافت، بافته‌شود. برای اینکار، قلاب رو، هم داخل دومین‌زنجیره‌ی‌پیکوت بافته‌شده در رج‌دهم کرده و هم در بافت‌بعدی، و بدین ترتیب پ‌کوتاه رو، داخل دوتا بافت، می‌بافیم {عکس۳-۵}. یک پ‌کو در بافت بعد {عکس۶}.
جهش از روی ۳بافت‌بعدی، ۴تا پ‌دو در بافت‌بعدِآن. سپس یک پیکوت و ۴تا پ‌دو در بافت بعد.✱ ۱۰باردیگه از ✱ تا ✱ را تکرارکنید. 

 

جهش از روی ۳بافت‌بعدی، یک پ‌کوتاه در بافت بعد، سپس یک پ‌کو داخل‌پیکوت و بافت‌بعدی ببافید «همونطوری که بالا توضیح دادم»، و پس از آن هم، یک پ‌کو در بافت بعد.
جهش از روی ۳بافت‌بعدی، ۴تا پ‌دوبل در بافت بعد، یک پیکوت، گره در چهارمین زنجیره نخستین رج. محکم‌کاری کرده، نخ را قطع کنید.

عکس 

در عکس ۷، میتونید مکان قرارگیری پ‌دوبل‌ها و ۳تا پ‌کوتاهی که مابین گلبرگ‌ها بافته‌شده‌اند رو ببینید.

 

 

شمارش بافت‌های رج سیزدهم:

تعداد کل: ۱۲تا گلبرگ، ۳۶تا پ‌کو {شامل ۹۶تا پ‌دو، ۳۶تا پ‌کوتاه}

تعداد بافت‌ها در هر گلبرگ: ۸تا پ‌دو، یک پیکوت {و ۳تا پ‌کوتاه، مابین گلبرگ‌ها}


رج ۱۴

قسمت اختیاری رج: اگه می‌خواید نتیجه‌ی کارتون برجسته به نظر بیاد، می‌تونید بافت‌های این‌رج رو بجای‌اینکه روی‌بافتهای رج‌قبل ببافید، فقط داخل لبه‌ع اونها ببافید. 

 

روی اولین پ‌دو یکی‌از گلبرگ‌ها در رج‌قبل، یک پ‌مت ایستاده ببافید. بدین صورت نخ‌جدید رو متصل کنید. پ‌کو در بافت بعد. ۶تا زنجیره. سپس یک پ‌کو روی هفتمین پ‌دوبل گلبرگ. یک پ‌متوسط روی آخرین پ‌دوبل گلبرگ. یک پ‌بلند روی پ‌کو بعدی {عکس۱}. جهش از روی پ‌کو بعدی در رج سیزده. پس از آن، دور پیکوت رج دهم، یک پ‌بل‌برجسته از جلو ببافید {عکس۲-۳}. یک پ‌بل روی آخرین پ‌کو {عکس۴}.

 

یک پ‌مت روی اولین پ‌دوبل در گلبرگ بعدی، یک پ‌کو روی بافت بعد، ۶تا زنج، سپس یک پ‌کوتاه روی هفتمین پ‌دو گلبرگ. یک پ‌مت روی آخرین پ‌دو گلبرگ. یک پ‌بل روی پ‌کوتاه بعدی، جهش از روی پ‌کوتاه بعدی در رج سیزده. پس از آن، دور پیکوت رج دهم، یک پ‌بل‌برجسته از جلو می‌بافیم. یک پ‌بل روی آخرین پ‌کو✱ ۱۰باردیگه از ✱ تا ✱ را تکرارکنید. در آخر هم، یک گره در پ‌مت آغازین رج.

 

 

شمارش بافت‌های رج چهاردهم: ۲۴تا پ‌بل، ۱۲تا پ‌بل باج، ۲۴تا پ‌مت، ۲۴تا پ‌کو، ۱۲تا فض‌خ۶زنج‌ای


رج ۱۵

تنها فرقی که رج ۱۵ با رج۱۲ داره اینه که تعداد بیشتری پ‌کو داره.

 

صورتی که از رنگ قبلی‌تون استفاده می‌کنید، یک زنجیره زده و یک پ‌کو در همین‌بافتی که روش هستید، ببافید، سپس در بافت‌بعد، یک پ‌کو ببافید (عکس۱). 

 

اگه برای بافت این رج، تصمیم به تغییر رنگ دارید، با بافت یک پ‌کوتاه ایستاده، [در همون بافتی که داخلش گره زدید در رج‌قبلی] نخ جدید رو متصل می‌کنیم. سپس یک پ‌کو در بافت بعد ببافید.

 

(۶تا پ‌کو در فض‌خ۶زنج‌ای، یک پ‌کو در هر یک از ۷بافت‌بعدی) تکرار کنید ۱۱بار

۶تا پ‌کو در آخرین فض‌خ‌۶زنجیره‌ای، پس از آن، یک پ‌کو در هر از ۵بافت باقی‌مانده‌ی رج. گره در نخستین پ‌کو رج.

 

 

شمارش بافت‌های رج پانزدهم: ۱۵۶تا پ‌کو


 

برای حمایت از طراح به وب‌سایت ایشان سر بزنید

https://lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/sophies-universe-cal-2015/sophies-universe-cal-part-2/

 

در قسمت نظرات سوالاتتون رو بپرسید، شاید برای همه مفید باشه، من هم همینجا پاسخگو خواهم بود ♥️

 

قبلی پست بعدی    ۱۶ تا ۲۰