بست نامرئی

مریم سرکار · 15:36 1401/02/20

بست نامرئی در اصل یک بافت کاذب است که روی بافت آغازین رج (پایه‌های ایستاده یا زنجیره) را می‌پوشاند.

 

مثال:

داخل حلقه‌ی جادویی، ۳ زنجیره زده + ۱۱تا پ‌بلند

توضیحات عکس

تصویر یک: ۱۲ بافت داخل حلقه‌ی جادویی بافته شده. دور بدنه‌ی بافت اول که در حقیقت از ۳زنجیره تشکیل شده، با نخ قرمز نشانه گذاری شده. عدد ۲ بافت دوم را نشان می‌دهد و عدد ۱۲ نشان‌دهنده‌ی آخرین بافت رج است.

روی بافت دوم، که یک پ‌بلند هست [دور حلقه‌ی جلویی و عقبیِ بافت شماره‌ی دومرا، با نخ سبز، علامت‌گذاری کرده‌ام.

 

تصویر دو: نخ را قطع کنید ولــی به مقدار لازم نخ، برای انجام دادن بست‌نامرئی باقی بگذارید. با قلاب نخ را بکشید تا بافت کور شود. نخ را داخل سوزن کنید.

 

تصویر سوم: بدون اینکه به بافت نخستین، که با رنگ قرمز علامت‌گذاری شده کاری داشته باشید، سوزن را داخل بافت علامت‌گذاری شده با رنگ سبز کنید (از داخل هر دو حلقه‌ی روی بافت دوم عبور دهید)

 

تصویر چهارم: سوزن را داخل حلقه‌ی پشتی بافت دوازدهم کنید + تصویر پنجم: برای محکم‌کاری، علاوه بر حلقه‌ی پشتی بافت دوازدهم، شما می‌بایست سوزن را، از داخل حلقه‌ی سوم بافت دوازدهم [فقط با برگرداندن کار می‌توانید آن را پیدا کنید] نیز عبور دهید.

 

تصویر ششم: پایان بست نامرئی، نخ صورتی، بافت کاذب را نشان می‌دهد که روی بافت نخستین را گرفته است.

[در طول تمام این مراحل، نخ را به مقدار لازم بکشید، تا هم‌اندازه‌ی بقیه بافت‌های رج شود]

 

تصویر هفتم: نتیجه‌ی نهایی را می‌توانید ببینید

علامت‌گذاری‌ها، صرفا برای جنبه‌ی آموزشی انجام شده. نیازی نیست که شما این کار را انجام دهید.