ماندالا چای سبز (دیوارکوب)

بافته شده با کاموا بهاره

نام طراح: جن تایلر Jen Tyler

۱۰۰٪ آکریلیک

۳۹ سانتیمتر