زهرا دُیلـی (رومیزی)

مریم سرکار · 14:01 1401/05/30

 میخواهید این نقشه را به دیگران معرفی کنید، فقط لینک‌های مربوطه را همرسانی کنید و از تکثیر و اشتراک گذاری آن در اینترنت بپرهیزید. همچنین، از اعمال تغییرات در نقشه نیز خودداری کنید. مالک این نقشه خانم «ایناس فاضل باسیمله» هستند و تنها ایشان حق فروش فایل و نقشه را دارند، فروش ترجمه یا ویدئوی آموزشی این دیزاین و همچنین به اشتراک‌گذاری آن در اینترنت غیرقانونی است. شما فقط میتوانید از طریق فروش نتیجه‌ی دستبافت خود، کسب درآمد کنید. حق‌الناس به گردن ناقض کننده‌ی قوانین خواهد بود.

Zahra Doily


 

مهارت لازم برای بافت : سطح متوسط

متریال استفاده شده برای این کار برای سایز کوچک (توسط طراح)

کاموا : Alize Forever 

شما میتوانید از هر کاموایی که خواستید استفاده کنید 

قلاب :۱.۲۵ میلیمتر

سایز انتهایی کار :۱۳ سانتیمتر

تشکر ویژه از : مـریم سـرکار، بابت ترجمه

@maryamsarkaar


 حروف اختصاری :   


ع‌گ - بافت ذکر شده را علامت‌گذاری کنید، تا رج بعد را، از آنجا آغاز کنید. بافتهایی که باید علامت‌گذاری شوند با فونت ایتالیک مشخص شده‌اند.                       
زنج - زنجیره                   
پ‌کو/ پ‌کوتاه - پایه‌کوتاه                 
پ‌مت /پ‌متوسط - پایه متوسط / ساده              
پ‌بل / پ‌بلند - پایه‌بلند                
فض‌خ - فضای خالی                   
با - بافت               
ژ - ژوته / دانه گرفتن یا حلقه روی قلاب انداختن              
جار/جهش - جهش از روی بافت یا بافت‌های موردنظر               
پ‌کوباج - پایه‌کوتاه برجسته از جلو          
پ‌بل‌باج - پایه‌بلند برجسته از جلو        
گره‌باج - گره برجسته از جلو            
گره‌باپ - گره برجسته از پشت 
پ‌کوباپ - پایه‌کوتاه برجسته از پشت  
پ‌بل‌باپ - پایه‌بلند برجسته از پشت              
بانام/گره - بافت‌نامرئی / گره / بست


 بافتهای ویژه : 

 

باذ باج  ۵پ‌دو  : بافت‌ذرتی  ۵ پایه‌دوبل  برجسته از جلو: این بافت برجسته، میبایست با ۵تا پایه دوبل بافته شود، بدین صورتکه، دور بافت ذکر شده ۵تا پایه دوبل از جــلو میبافیم. و با یک زنجیره، بافت را محکم‌کاری میکنیم زنجیره‌ی آخر، در نقشه ذکر نخواهد شد

 

۰۰۰ (تعداد)غ : ادغامی/ کاهشی/ یکی کردن 

همیشه تعداد بافتهای کاهشی، در دستورالعمل، ذکر میشود. در این بافت، همه‌ی بافتها را، در مکانهای مختلف و به تعداد ذکر شده، «نیم‌بافت» می‌کنیم [= دانه‌ی آخر را نمی‌بافیم»] و در آخر، همه‌ی دانه‌های روی قلاب مانده را، یکی می‌کنیم 

 

باپـُـف باج : بافت پفکـی برجسته از جـلو : 

(نخ را به دور قلاب حلقه کنید [ژوته بندازید]، و از جـلو، دور بافت مذکور، یک دانه بگیرید و بکشید بالا) ۴ بار این کار را تکرار کنید، ســپس دانه گرفته و از ۸حلقه‌ی روی قلاب عبور دهید، مجدداً دانه گرفته و از دو حلقه‌ی باقیمانده‌ی روی قلاب عبور دهید. 

 

پیکوت : ۳تا زنجیره بزنید، گره را در حلقه‌ی جلویی و عمودی بافت قبل، بزنید. امیدوارم از بافتنش لذت ببرید


 

دستورالعمل بافت :

● رج یکم : در یک حلقه جادویی, ۳تا زنجیره بزنید (= برابر است با یک پ‌بل) سپس ۱۱تا پایه‌بلند بزنید، گره در سومین زنجیره‌ی آغازین.

مجموع بافتهای رج: [۱۲تا پ‌بل]


● رج دوم : گره باپ در همونجا، ۴تا زنج (= که برابر است با یک پ‌بل‌باپ و یک زنج)، (پ‌بل‌باپ + یک زنج در بافت بعدی) ۱۱بار تکرارشود، گره در سومین زنجیره‌ی [از چهار زنجیره‌ی آغازین].

مجموع بافتهای رج: [۱۲تا پ‌بل‌باپ، ۱۲تا فض‌خ  تک زنجیره‌ای]


● رج سوم : گره در فض‌خ  تک‌زنجیره‌ای، ۴تا زنجیره (= که برابر است با یک پ‌بل و یک زنج)، باذباج۵پ‌دو دور پ‌بل بعـدی (پایه‌بلند در فض‌خ  تک زنجیره‌ای + یک زنج + باذباج پ‌دو دور بافت بعد) ۱۱بار تکرارشود، گره در سومین زنجیره‌ی چهارمین زنجیره‌ی آغازین).

مجموع بافتهای رج: [۱۲تا باذباج پ‌دو، ۱۲تا پ‌بل، ۱۲تا فض‌خ  تک‌زنجیره‌ای]


● رج چهارم : یک گره باج، همونجا دور همون پ‌بلند میزنیم. سپس ۲تا زنج، (جار یا/جهش از روی باذ باج پ‌دوبل)، بعد یک پ‌بل باج دور پایه‌بلندبعدی (=برابر است با یک بافت‌ادغامی۲پایه‌بلند برجسته از جلو، یا/ ب‌ادغامی۲پ‌بلندباج) +۴زنج + (بافت‌غ۲پ‌بلندباج← (لنگه‌ی اولش باید دور همون پ‌بل پیشین بافته شود، (جهش/جار باذباج۵پ‌دوبل) سپــس لنگه‌ی دوم را دور پ‌بلند بعدی می‌بافیم بعد هم ۴تا زنج میزنیم ) ۱۱بار تکرارشود، گره در نخستین بافت ادغامی رج یا همان (پ‌بلند باج۲غ آغازین رج)

مجموع بافتهای رج: [۱۲تا پ‌بلند باج۲غ، ۱۲تا فض‌خ ۴زنج]


● رج پنجم : گره داخل فض‌خ ۴زنج کناری، ۳زنج (= برابر است با یک پ‌بل) ۵تا پ‌بل در همین فضا، (۶تا پ‌بل در فض‌خ ۴زنج بعدی) تکرار ۱۱بار، گره در سومین زنجیره‌ی آغازین.

مجموع بافتهای رج: [۷۲تا پ‌بل]


● رج ششم : یک زنج، یک پ‌کوتاه باپ همونجا، دور هر کدام از دو بافت‌بعدی، به ترتیب یک پ‌کوتاه باپ می‌بافیم‌، ۲تازنج، دور هر کدام از سه بافت بعدی نیز، یک پ‌کوباپ می‌بافیم‌، سپس دور بافت‌ادغامی‌باج رج‌چهارم، یک پ‌دوبل باج می‌بافیم‌. (دور هر یک از سه بافت بعدی، یک پ‌کوباپ می‌بافیم‌، ۲تازنج، دور هر یک از سه بافت بعدی، یک پ‌کوباپ می‌بافیم‌، دور بافت‌ادغامی‌باج رج‌چهارم، یک پ‌دوبل باج می‌بافیم‌) تکرار ۱۱بار، گره در نخستین پ‌کو‌باپ رج .

مجموع بافتهای رج: [۱۲تا فض‌خ۲زنج، ۷۲تا پ‌کو‌باپ، ۱۲تا پ‌دوبل باج]


 


 

ادامه دستورالعمل بافت:

● رج هفتم :در دو بافت‌بعدی، گره/بانام می‌زنیم، تا به فض‌خ۲زنج برسیم، یک گره داخل فض‌خ۲زنج میزنیم. ۳تازنج (برابر با یک پ‌بل)، ۳تا پ‌بلند در همین فضا می‌بافیم‌ سپس، یک زنجیره، یک بافت‌پفکی‌باج دور پایه‌دوبل‌باج بعدی، یک زنجیره، (در فض‌خ۲زنج، ۴تا پ‌بلند می‌بافیم‌، یک زنج، یک بافت‌پفکی‌باج دور پایه‌دوبل‌باج، یک زنج) ۱۱بار تکرار. گره در سومین زنجیره‌ی آغازین رج.

مجموع بافتهای رج: [۴۸تا پ‌بل، ۲۴تا فض‌خ‌تـک‌زنجیره‌ای، ۱۲تا بافت‌پفکی باج] 


● رج هشتم : گره‌باج در همان‌جا، ۳زنج(=پ‌بلندباج)، ۲تا پ‌بلندباج دور بافت‌بعدی می‌بافیم‌، ۶زنج، ۲تا پ‌بلندباج دور بافت بعدی، یک پ‌بلندباج دور بافت بعدی، یک زنج، (جار/جهش از روی این بافت‌ها: «یک زنج و بافت‌پفکی‌باج و یک زنج»)، (یک پ‌بلندباج دور بافت‌بعدی، ۲تا پ‌بلندباج دور بافت‌بعدِ آن، ۶تا زنج، ۲تا پ‌بلندباج دور بافت بعدی، یک پ‌بلندباج دور بافت‌بعد، یک زنج، جار/یا جهش از روی: « یک زنج و بافت‌پفکی‌باج و یک زنج») ۱۱بارتکرار. گره در سومین زنجیره‌ی آغازین رج.

مجموع بافتهای رج: [۲۴تا پ‌بل‌باج، ۲۲تا پ‌بل‌‌باج۲تایی، ۱۲تا فض‌۶زنج، ۱۲تا فض‌تـک‌زنج]


● رج نهم : گره‌باج دور بافت‌بعدی، ۳زنج(=پ‌بلندباج)، یک پ‌بلندباج دور بافت بعد، ۸تاپ‌بلند داخل فض‌خ۶زنج، دور هر یک از دو بافت‌ بعدی یک پ‌بلندباج می‌بافیم، باغ۲پ‌بلندباج(لنگه‌ی اول دور بافت‌بعدی (جهش‌فض‌خ‌تک‌زنج) لنگه‌ی دوم هم دور بافت بعد آن)، (یک پ‌بلندباج دور هر از دو بافت‌بعدی، ۸تاپ‌بلند داخل فض‌خ۶زنج بعـدی، دور هر یک از دو بافت‌ بعد، یک پ‌بلندباج می‌بافیم، باغ۲پ‌بلندباج(لنگه‌ی اول دور بافت‌بعدی (جهش‌فض‌خ‌تک‌زنج) لنگه‌ی دوم هم دور بافت بعد)) ۱۱بارتکرارکنید. گره در سومین زنجیره‌ی آغازین. مجموع بافتهای رج: [۴۸تاپ‌بلندباج، ۹۶تا پ‌بلند، ۱۲تا بافت‌ادغامی برجسته از جلو]


● رج۱۰
گره دور بافت‌بعد، گره‌باج دور بافت‌بعـدی، ۳زنج (=پ‌بل‌باپ)، یک پ‌بل‌باپ دور بافت بعد سپس یک زنج، یک پ‌بل‌باپ دور هر یک از دو بافت بعد. ۲زنج (یک پ‌بل‌باپ دور هر یک از دو بافت بعد، یک‌زنجیره) ۲بار تکرار. پ‌بل۴غ‌باج بدین ترتیب (اولین و دومین لنگه‌، دور نخستین و دومین پایه بافت‌های بعدی، جهش از روی پ‌بل‌۲ادغامی، سپس لنگه‌های سوم و چهارم را دور سومین و چهارمین هر یک از دو پایه‌ی بعد می‌بافیم) یک زنج.

(یک پ‌بل‌باپ دور هر یک از دو بافت بعد، یک زنج، یک پ‌بل‌باپ دور هر یک از دو بافت بعد. ۲زنج، (یک پ‌بل‌باپ دور هر یک از دو بافت بعد، یک زنج) ۲بار تکرار

پ‌بل۴غ‌باج بدین ترتیب: (اولین و دومین لنگه‌، دور نخستین و دومین پایه بافت‌های بعدی، جهش از روی پ‌بل‌۲ادغامی، سپس لنگه‌های سوم و چهارم را دور سومین و چهارمین هر یک از دو پایه‌ی بعد می‌بافیم) یک زنج.) ۱۱بار تکرار. گره در سومین زنجیره‌ی آغازین رج

مجموع بافتهای رج [۹۶تا پ‌بل‌باپ، ۴۸تا فض‌خ تک‌زنجیره‌ای، ۱۲تا فض‌خ ۲زنج، ۱۲تا پ‌ادغامی‌باج]


●رج۱۱

گره در بافت بعدی و فض‌خ‌تک زنجیره‌ای، یک زنجیره، پ‌کو در همان فضا، پ‌کوباج دور بافت بعدی، پیکوت، پ‌کوباج دور بافت بعد، سپس در فض‌خ۲زنج بعدی (پ‌مت + پ‌بل + پیکوت + پ‌بل + پ‌مت)، بعدا (پ‌کوباج دور بافت بعد، پیکوت، پ‌کوباج دور بافت بعد، پ‌کو در فض‌خ تک‌زنج‌ای) ۲بار تکرار شود.

جهش از روی ب‌ادغامی۴پ‌بل‌باج، پ‌ک در فض تک‌زنج‌ای بعد. سپس پ‌کوباج دور بافت بعد، پیکوت، پ‌کوباج دور بافت بعدی 

(پ‌کو در فض‌خ تک‌زنج‌ای، پ‌کوباج دور بافت بعد، پیکوت، پ‌کوباج دور بافت بعد در فض‌خالی۲زنج‌ای (پ‌مت + پ‌بل + پیکوت + پ‌بل + پ‌مت) سپس (پ‌کوباج دور بافت بعد، پیکوت، پ‌کوباج دور بافت بعدی، پ‌کوتاه در فض‌خ تک‌زنج‌ای) ۲بار تکرار شود جهش از روی ب‌ادغامی۴پ‌بل‌باج، پ‌کو در فض تک‌زنج‌ای بعد. پ‌کوباج دور بافت بعد، پیکوت، پ‌کوباج دور بافت بعد) ۱۱بار تکرار شود. گره در نخستین پ‌کو رج، نخ را قطع کنید. 

[۴۸تا پ‌کو، ۹۶تا پ‌کوباج، ۲۴تا پ‌بل، ۲۴تا پ‌مت]


 

- نتیجه کارتان را با ما به اشتراک بگذارید -


اینستاگرام - اگر در اینستاگرام هستید، فراموش نکنید که از هشتگ  Z#ZahraDoily استفاده کنید
همچنین می‌توانید مرا نیز منشن کنید z@inas.craft  تا پیج مرا نیز لحاظ کرده باشید.
 

رَوِلری - شما همچنین می‌توانید این پروژه را اینجا اضافه کنید Ravelry queue
 

گروه فیسبوک - گروه فیسبوک جنبه‌ی حمایتی و کمکی دارد و نامش «ایناس‌کرفت و دوستان» است
“Inas Craft and Friends”. خوشحال می‌شویم که روند کارتان را در آنجا مشاهده کنیم.
_________________________________
 

چنانچه سوالی درباره این دستورالعمل بافت داشتید، درنگ نکنید و در قسمت نظرات مطرح کنید یا، با طراح درمیان بگذارید 
یا از طریق اینستاگرام و گروه فیسبوک با ما در ارتباط باشید